Klimalab

Klimakonferansen Innlandet

Klimakonferansen Innlandet føregår digitalt med Norges leiande institutt for tverrfagleg klimaforsking (CICERO) onsdag 26. mai 2021.

Elevar frå Nord-Gudbrandsdal vgs. er i elevpanel som skal få stille spørsmål direkte til forskarane frå CICERO, og DU kan få vere med å forberede spørsmål til elevpanelet.

Les meir om klimakonferansen

Besøk Klimalab

Skoler og barnehager kan besøke Klimalab.

Elevene får en omvisning på anlegget og vi kan gjennomføre ulike undervisningsopplegg om forbruk, fornybar energi og programmering.

Les mer om skolebesøk

Hva er Klimalab?

Klimalab, eller Klima- og energilaboratoriet, er et spennende klasserom med mange installasjoner innen fornybar energi.

Klimalab er spekket med utstyr for å gjennomføre praktisk undervisning om en bærekraftig framtid. Klasser fra hele Innlandet kan komme på besøk eller få besøk av oss! 

Les mer om Klimalab

Til toppen