Klimalab

Hva er Klimalab?

Klimalab, eller Klima- og energilaboratoriet, er et spennende klasserom med mange installasjoner innen fornybar energi.

Klimalab er spekket med utstyr for å gjennomføre praktisk undervisning om en bærekraftig framtid. Klasser fra hele Innlandet kan komme på besøk eller få besøk av oss! 

Les mer om Klimalab

Besøk Klimalab

Skoler og barnehager kan besøke Klimalab.

Elevene får en omvisning på anlegget og vi kan gjennomføre ulike undervisningsopplegg om forbruk, fornybar energi og programmering.

Les mer om skolebesøk

Til toppen