Solfanger

Solfangere i fasaden på Klima- og energilaboratoriet leverer varme til radiatorer og tappekran.

Se i fullskjermvisning

Kan erstatte tak eller fasadekledning

Solfangerne er modulære bygningselementer som kan erstatte tak eller fasadekledning.

Varme fra sola varmer opp vann som samles i en tank og overføres ved hjelp av varmeveksler til vann som forsyner varmeanlegget i Klimalab. Solfangerne går året rundt så lenge det er temperaturforskjell mellom solfangerene og vannet i berederen, det vil si så lenge solfangerne kan varme opp vann.

Temperaturstyrt

Anlegget er temperaturstyrt. Er det ikke varmt nok i solfangerne, slutter sirkulasjonspumpen å gå, slik at alt vann renner tilbake i drenstanken på berederen.

Mål på solfangerne

Anlegget i Klimalab har 6 absorbatorplater (panel) i fire karmer. Størrelsen på karmene målt i millimeter er 1428 X 2100. I to stykker er halvparten et lukkevindu.

Inni solfangerne eller karmene er absorbsjonsplatene med bredde 600 millimeter og høyde 2705 og 1905 millimeter.
Det blir 4 X 600 X 2705 og 2 X 600 X 1905 millimeter.

Til toppen