Det er håp

I mange år har utviklingen i Norge og resten av verden på mange måter gått veldig bra.

Gode nyheter

  • Vi har løst problemet med befolkningsvekst: antallet barn i verden har sluttet å øke. Vi vet at befolkningen på jorden vil vokse til det er om lag 11 milliarder folk, men da vil veksten flate ut. Grunne til at det blir flere borgere i verden nå er fordi vi stadig lever lenger.
  • Den absolutte fattigdommen er kraftig redusert og vi har sjansen til å utslette den for godt.
  • Stadig flere jenter i lavinntektsland får gå på skole.
  • Vi har sluttet å slippe ut KFK-gassene som har laget «hullet» i ozonlaget, og dette er nå i ferd med å bli mindre. 
    (Kilder: Gapminder.org og tu.no)

Flere gode nyheter finner du blant annet hos «Verdens beste nyheter».

Hvorfor gjør vi ikke mer?

Den store velstandsveksten i verden har ført til flere store miljøutfordringer som det haster satte i gang tiltak mot. Mange av løsningene har vi allerede, men de blir ikke brukt, eller innfasingen går for sakte. Økonomisk og vanemessig motvilje – bevisst eller ubevisst – sinker farten på mange miljøtiltak.

Klimapsykolog Per Espen Stoknes har en teori der han forklarer hvorfor vi unngår å tenke på klimaendringene selv om vi vet at de er reelle. 

Lær mer om teorien om klimapsykologi hos NRK.

Til toppen