Undervisningsopplegg

Vi tilbyr undervisning primært innen fornybar energi, programmering og forbruk. 

Vi tilpasser undervisningen

Alle undervisningsoppleggene passer til grupper på inntil 30 elever. Undervisningen blir tilpasset elever på mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående.

Vi kan også skreddersy opplegg eller stille utstyr til disposisjon dersom du som lærer ønsker noe annet enn de skisserte oppleggene.

Til toppen