Skolebesøk

Klimalab er et spennende klasserom med mange installasjoner innen fornybar energi. Klasser fra hele Innlandet kan komme på besøk eller få besøk fra oss!

Klimalaben er spekket med utstyr og kunnskap for å gjennomføre praktisk undervisning om en bærekraftig framtid.

Omvisning og undervisning på Klimalab

Ved besøk på Klimalab på Otta får klassen en omvisning på anlegget og vi kan gjennomføre ulike undervisningsopplegg om forbruk, fornybar energi og programmering.

Et besøk hos Klimalab kan være en del av et tema som klassen jobber med, eller besøket kan være en introduksjon eller en oppsummering av tema det har vært jobbet med. Klimalab ønsker å inspirere til utforsking og lyst til omstilling for å få en hverdag med lavere utslipp av klimagasser og bedre ressursbruk.

Praktiske øvelser

Klimalab har en mengde utstyr som elevene får utforske og bruke. Vi bruker i stor grad praktiske tilnærminger til temaene, slik at elever og lærere får praktisk erfaring med de nåværende løsningene på klima- og miljøutfordringene.

Undervisning på skolen

Klimalab kan også dra ut til skolene. Da pakker vi el-bilen full med ønsket utstyr og undervisningsoppleggene gjennomføres i klasserommet på skolen.

Transportstøtte

Klasser kan søke Klimalab om å få dekket transport til og fra ved skolebesøk. Henvendelsen kan sendes til oss på e-post.

Vil du bestille skolebesøk?

Til toppen