Bærekraftig utdanning

På denne siden finner du teori, tips og triks for å planlegge og jobbe med bærekraft i undervisningen.

Bærekraftig utvikling er mer enn miljø

Vi må utdanne elever som kan bidra til å gjøre verden mer bærekraftig enn den er i dag.

Det er ikke bare undervisning om bærekraft, det vil si kunnskap, som må til for å nå målet. Elevene må også være i omgivelser som fremmer bærekraft, samt tilegne seg kompetanse som trengs i en bærekraftig framtid. 

Planlegging 

Denne tabellen kan brukes for å planlegge undervisningsopplegg med fokus på bærekraftig utvikling.

Tabellen er henta frå Astrid T. Sinnes si bok frå 2015 (Utdanning for bærekraftig utvikling: Hva, hvorfor og hvordan?)

Kunnskap/kompetanse for bærekraftig utvikling som utvikles gjennom opplegget

Beskrivelse av hva ved opplegget som utvikler denne kompetansen

Faglig kunnskap Hvilke faglige kunnskaper tilegner elevene seg som er relevant for å kunne forstå og leve i en bærekraftig framtid?
Tverrfaglighet  På hvilken måte gir dette opplegget en bred forståelse av problemstillingen og av både de natur- og miljøvitenskapelige, økonomiske og sosiale perspektivene av temaet? 
Erfaring i nærområdet / verden utenfor klasserommet  Hvordan kan nærområdet eller verden utenfor klasserommet (fra skolen, til lokale og globale problemstillinger) brukes som læringsarena? (uteundervisning, media, bedriftsbesøk osv.).

På hvilken måte trekkes andre aktører inn i undervisningen? 
Kompetanse for bærekraftig utvikling som øves  Hvilken kompetanse øver elevene gjennom opplegget?

Disse er ansett som viktige for bærekraftig utvikling: Kreativitet, kritisk tenking, samarbeid, systemtenkning, tro på fremtiden, leve gode liv uten overforbruk? 
Handlingskompetanse Hvordan fremmer opplegget elevenes evne til å handle for en mer bærekraftig utvikling? 
Undervisningen som bærekraftig utvikling På hvilken måte legger opplegget opp til at elevene lærer bærekraft i praksis? (Sykling til aktiviteter, kildesortering osv.).

Og på hvilken måte fremmer opplegget elevdemokrati og deltakelse? 
Til toppen