Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Om Klimalaben

Sist oppdatert 22.05.2019
Dette gjør vi i Klimalaben

Klimalaben, eller Klima- og energilaboratoriet, er et spennende klasserom med mange installasjoner innen fornybar energi. Klimalaben er spekket med utstyr og kunnskap for å gjennomføre praktisk undervisning om en bærekraftig framtid. Klasser fra hele Oppland kan komme på besøk eller få besøk fra oss! 

Installasjonene gir data

Alle installasjonene i Klimalaben logger sine data rett ut på nettet. Det betyr at du kan sitte hvor som helst i verden og følge med på produksjonen av elektrisitet i vindmølla, eller gasskonsentrasjonene i drivhusene våre når sola skinner og fotosyntesen jobber intenst.

Ikke bare dataene fra nåtiden er tilgjengelige: etter flere år i drift ligger mengder med data tilgjengelig på nettsidene våre og mulighetene er uendelige.  

Dataene fra installasjonene brukes i kombinasjon med data fra den meteorologiske stasjonen som vi har i samarbeid med Meteorologisk institutt. Slik kan vi forsøke å finne hvilke værforhold som gir god produksjon av elektrisitet og hvilke svakheter som finnes i installasjonene. Labdataene våre finner du her.

Fokus på muligheter

Budskapet om blant annet klimaendringene, den voldsomme ressursbruken og plastforurensinga kan oppleves både tung, trist og uløselig.

Vi fokuserer derfor mest på det vi faktisk kan gjøre og på alle framskritt i riktig retning for en mer økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig verden.

Praktiske øvelser

Klimalaben har en mengde utstyr som elevene får utforske og bruke. Vi bruker i stor grad praktiske tilnærminger til temaene, slik at elever og lærere får praktisk erfaring med de nåværende løsningene på klima-og miljøutfordringene.  

Skolebesøk

Klimalaben både tar imot og reiser rundt til klasser i Oppland. Les mer om våre  skolebesøk her. 

Historia til Klimalaben

Ute - Klikk for stort bildeOppstarten

Utgangspunktet for bygginga av Klima- og energilaboratoriet ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta, var det nasjonale prosjektet «Grønne energikommuner».

Det vart lansert i 2007, og bak dette prosjektet sto tre departement; Kommunal- og regionaldepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet saman med KS. Formålet var å få kommunane til å satse på energieffektivisering og fornybar energi for å redusere utslepp av klimagassar.

Einaste fylkeskommune

21 kommunar deltok i dette prosjektet, og Oppland fylkeskommune (OFK) var einaste fylkeskommune. På den vidaregåande skulen på Otta var ei stor ombygging under planlegging, og skulen vart i 2009 valt ut til å vera deltakar for fylkeskommunen i det nasjonale klimaprosjektet.

Som deltakar i prosjektet fekk skulen og OFK rådgjeving og støtte frå ei fagleg ressursgruppe som var knytta til det som vart omtala som «0-visjonsprosjektet. Fleire tiltak som seinare vart realisert var lansert i møte mellom skulen, OFK og den eksterne ressursgruppa.

Moderne miljøskule

Vedtaket om å gjera skulen på Otta til ein miljøskule hadde som konsekvens at det mest moderne energisparande utstyret måtte installerast i samband med ombygginga. Det vart vidare bestemt å bygge eit skjermingsbygg på nordsida av skulen for å spare energi og at eit frittståande klima- og energilaboratorium skulle reisast.

Finansiering

Det følgde ikkje med økonomisk støtte til bygging av klima- og energilaboratorium, og finansiering av dette var derfor ei stor utfordring for skulen og fylket. Rektor og eiendomssjefen frå OFK var saman med stortingspolitikarar frå Oppland i møte med både Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Kunnskapsdepartementet for å få økonomisk støtte til bygging av laboratoriet.

Det var avgjerande for endeleg realisering at KRD bevilga 1 million gjennom Husbanken. OFK følgde opp med 4 millionar og signal om tilleggsbevilgning. Dermed var det økonomiske fundamentet på plass, og plan for gjennomføring kunne starte.

Lære om miljøet og satse på realfag

Ideen om å bygge eit klima- og energilaboratorium kom som eit resultat av at skulen ønska at læringsaktiviteten til elevane måtte få ein forsterka miljøprofil. Elevane skulle oppleve å gå på ein skule der det vart gjort noko aktivt for å styrke kunnskap om dei store miljøutfordringane lokalt og globalt. Å auke kunnskapen om klimaproblematikk hjå elevar er å skape holdning og handling og investere i eit betre miljø.

Målet for bygget var å etablere ein nasjonal pilot både for byggteknologi og læringsaktivitet knytta til klima- og energispørsmål og å styrke satsinga på realfag.

Etableringsfase

I perioden 2015–2017 er det utvikla ein struktur med transportstøtte for å kunne ta imot elevar på ekskursjon frå dei øvrige videregående skulane i Oppland.

Klimalaben er også med som pilot i ein bookingportal, www.greenvisits.no, for besøkjande delegasjonar frå heile verda.

Det er utvikla nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og interaksjonen med omverda aukar. Ein fytotron for å studera fotosyntesen er laga, og det er investert i ulike materiell for å gjennomføre aktiviteter. Data frå Klimalaben er lagt ut nett, så dei kan nyttast av andre skuler og øvrige interessentar.

Kompetansesenter frå 2018

Ut ifrå erfaringane i etableringsfasen, utviklast Klimalaben vidare. Klimalaben skal vere eit kompetansesenter for dei vidaregåande skulene i Oppland innan grønn framtid, med vekt på blant anna forbruk, teknologi og entreprenørskap.

Klimalaben reiser rundt til klasser og tek imot klasser til omvisning og opplegg på Otta. 

Samarbeidspartnere
Klimalaben har samarbeidspartnere på flere områder
Samarbeidspartner Tema Lenker
Klimapark2469, Juvflye Samarbeid om formidling og besøk i området innen klima, klimaendringer og konsekvenser i høyfjellet. Klimapark2469
Norsk fjellsenter, Lom Samarbeid om formidling og besøk i området innen klima, klimaendringer og konsekvenser i høyfjellet. Brearkeologiske funn. Norsk fjellsenter
Vitensenteret Innlandet     
Ungt Entreprenørskap Innovasjonscamper og ungdomsbedrifter UE Oppland
Energisenteret på Hunderfossen    
Meteorologisk institutt Værstasjon ved Klimalaben. Målestasjon Otta
INTERREG ecoINSIDE INTERREG-prosjekt mellom Norge og Sverige om bærekraftig bygg, restressurser og solenergi med rundt 50 aktører. ecoINSIDE
Fant du det du lette etter?
Login for redigering