Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ofte stilte spørsmål

Natur - kilder og verktøy

Kilder og verktøy innen natur
Multimedia
Film, video og andre kilder om natur
Tema Lenke Ansvarlige
Økosystemer i endring Film om klimaendringer og økosystemer Kunnskapsfilm
Biomangfold Video om biomangfold NDLA
Jordens lunger Filmer om skog Kunnskapsfilm
Nettsteder
Nettsteder om natur-, naturressurser og naturmangfold
Tema  Lenke Ansvarlige
Politikk og forvaltning    
Naturressurser Europas forvaltning av naturressurser Det europeiske miljødiretoratet
     
Samlesider om natur    
Naturfag Nettressurser innen naturfag Naturfagsenteret
Jordas ressurser Tema jordas ressurser NRK
     
Temasider om natur    
Vannressurser Om tilgang på vann i verden UNESCO
Undervisningsopplegg
Undervisingsopplegg og verktøy innen tema natur
Tema Lenke Ansvarlig
Artsobservasjoner og registrering Artsregistrering Artsdatabanken
     
     
     
     
     
     
     
     
Kompetansemiljøer
Natur
Institusjon Lenke
Myndigheter  
Europakommisjonen Natur og mangfold i EU
Klima- og miljødepartementet KMD
Miljødirektoratet MD
Høgskoler og universiteter  
NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU
Universitetet i Tromsø - arktis og marine miljøer UIT
Forskningssentere  
Norsk institutt for naturforskning NINA
Norsk institutt for vannforskning NIVA
Organisasjoner / virksomheter  
Norsk botanisk forening NBF
Ornitologisk forening OF
Norges naturvernforbund NNV
Norges sopp- og nyttevekstforbund NSNF
Norsk zoologisk forening NZF
World water forum Verdens vannforum
World Wildlife Fund Norge WWF Norge
Fant du det du lette etter?