Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utdanning for bærekraftig utvikling

På denne siden finner du litt teori, verktøy for å planlegge og analysere undervisningsopplegg og forslag til hvordan du kan du kan jobbe med bærekraft i alle fag.

Teorien

 Astrid T. Sinnes sin bok: Utdanning for bærekraftig utvikling - hva, hvorfor og hvordan?   - Klikk for stort bilde Astrid T. Sinnes sin bok: Utdanning for bærekraftig utvikling - hva, hvorfor og hvordan? bokklubben.no

Rammeverket "Utdanning for bærekraftig utvikling" (UBU) legger vekt på å utdanne elever som vil kunne bidra til å gjøre verden mer bærekraftig enn det den er i dag.

Mange av elementene som inngår i teorien er elementer som er kjent for lærere fra før, men som blir satt i sammenheng.

Det er ikke bare undervisning om bærekraft, det vil si kunnskap, som må til for å nå målet. Elevene må også være i omgivelser som fremmer bærekraft, samt tilegne seg kompetanse som trengs i en bærekraftig framtid. Teorien legger vekt på at vi må ha en utdanning både om, i og for bærekraftig utdanning.

I denne artikkelen fra utdanning.no kan du lese mer om bærekraft på timeplanen: 
Bærekraftig utvikling handler om mye mer enn miljø.

Planlegging og analysering

Astrid T. Sinnes presenterer i boka si fra 2015 denne tabellen for å kunne planlegge og analysere undervisningsopplegg med fokus på bærekraftig utvikling. 

Kunnskap/kompetanse for UBU som utvikles gjennom opplegget

Beskrivelse av hva ved opplegget som utvikler disse kunnskapene/kompetansene
Rammeverk for å planlegge og analysere undervisningsopplegg med fokus på bærekraftig utvikling
Faglig kunnskap (OM) Hvilke faglig kunnskap tilegner elevene seg som er relevant for å kunne forstå og leve i en bærekraftig framtid?
Tverrfaglighet (OM) På hvilken måte gir dette opplegget en bred forståelse av problemstillingen og av både de natur- og miljøvitenskapelige, økonomiske og sosiale perspektivene på temaet? 
Erfæring i nærområdet/verden utenfor klasserommet (I)  Hvordan kan nærområdet eller verden utenfor klasserommet (fra skolen, til lokale og globale problemstillinger) brukes som læringsarena? (uteundervisning, media, bedriftsbesøk osv.). På hvilken måte trekkes andre aktører inn i undervisningen? 
Kompetanser for BU som øves (FOR)  Hvilke BU-kompetanser øver elevene gjennom opplegget? Kreativitet, kritisk tenking, samarbeid, systemtenkning, tro på fremtiden, leve gode liv uten overforbruk? 
Handlingskompetanse (FOR)  Hvordan fremmer opplegget elevenes evne til å handle for en mer bærekraftig utvikling? 
Undervisning SOM BU På hvilken måte legger opplegget opp til at elevene lærer bærekraft i praksis? (Sykling til aktiviteter, kildesortering osv.). Og på hvilken måte fremmer opplegget elevdemokrati og deltakelse? 
 

Masteroppgaver

Det er skrevet flere mastergradsoppgaver som bruker denne modellen til å grundig analysere ulike undervisningsopplegg, to av dem er: 

Johanne Hjelle Nitter (2014):
 

Marit Sletten (2016): 
Kunnskap om klima eller handlingskompetanse for berekraftig utvikling? Ein case-studie av Mímisbrunnr Klimapark 2469 si formidling til elevar.

Bærekraft i alle fag
 

Bærekraft i norskfaget

Du kan velge tekster med bærekraftsaspekt når elevene jobber med kulturmøter, kommaregler, studieteknikk, lesestrategi, tolking, fortellerteknikk m.m.

Noen utvalgte tekster:

Romanen Bouvetøya av Lars Mæhle

Inneholder:

  • til dels sterk kritikk av kjente politikere i vår tid.  
  • skildringer av en verden der klimaendringene har kommet langt.
  • et budskap om at ungdom er håpet og framtiden.

Det var skrevet en mastergradsoppgave om denne romanen som drøfter ulike aspekt ved boka:

Anne Marit Jota: 
Miljø- og klimakrise i Lars Mæhles Bouvetøya 2052: En økokritisk lesning, kan du lese her.

Mino-serien av Gert Nygårdshaug
Mengele zoo, Himmelblomstreet, Afrodites basseng, Chimera, Zoo europa.

Inneholder:

  • økoterrorisme – indianere som tar igjen med drap og terror etter å ha mistet sine kjære og sine hjem på grunn av den vestlige verdens sult etter ressurser og kapital.

Forfatterenes klimaaksjon

Mellom anna dikt som fremjar kritikk av utnyttelsen av urfolk: kor mykje kostar ein idianar?

 

Bærekraft i engelskfaget

"The lorax" (1971) av Dr. Seuss er ei barnebok som fortel om miljømessige og økonomiske utfordringar på ei morosam og underhaldande måte. 

Forfatterenes klimaaksjon

Inneheld dikt og prosa på både norsk og engelsk. 

Sist oppdatert 28.09.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering