Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Klima – kilder og verktøy

Her finner du kilder og verktøy innen fagområdet klima:

Sist oppdatert 07.02.2019
Multimedia
Film, video og andre kilder om klima
Film og video, tema Lenke Ansvarlige
Klima Samleside med klimafilm NRK
Klima Undervisningsfilmer om klima Kunnskapsfilm
Klima Filmer om klima Filmrommet
Klima Filmer om klima Regnmakerne
Klimaendringer Ørkenspredning på Madagaskar FN-sambandet
Klima og miljø Filmer om klima og miljø Miljødirektoratet
Nettsteder
Nettsteder innenfor klima-, klimaendringer og klimatilpasning
Tema Lenke Ansvarlige
Klimapolitikk og tiltak    
Europa Europeisk klima- og energipolitikk Europakommisjonen
Felleseuropeisk lovgivning. Utvikling av felleseuropeisk lovver. europalov.no
Norge Norsk klima- og miljøpolitikk Klima- og miljødepartementet
Norske forvaltning og tiltak Norske klima- og miljøtiltak Miljødirektoratet
Samlesider om klima    
Fakta om klima i Europa Europeiske fakta om klima EU, Eurostat
Data om vær og klima, krever innlogging eklima Meteorologisk institutt
Oversikt over fritt tilgjengelige data Oversikt over databaser Klimaservicesenter
Nytt om energi og klima Energi og klima nyheter Energi og klima
Samlesider om klimatilpasning    
Klimatilpasning Norsk klimatilpasning Miljødirektoratet
Fakta om klimatilpasning Oversikt om klimatilpasning miljøstatus.no
Klimatilpasning og beredskap Beredskap mot negative konsekvenser av klimaendringer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Undervisningsopplegg
Undervisningsopplegg om klima
Tema Lenke Ansvarlige
Klimaet og forhandlingene Tilgjengelige undervisningsopplegg FN-sambandet
Klimatoppmøte i skolen Opplegg for rollespill KMD, Teknologirådet og Tekna
Klima i naturfaglig sammenheng Ulike undervisningsopplegg naturfag.no
Opplegg om ulike sider ved klimaendringer WWF klimaskole WWF
Arktis og Antarktis Samleside med undervisningsmateriell Norsk Polarinstitutt
Klima og miljø Ulike undervisningsressurser Miljødirektoratet
Kompetansemiljøer
Kompetansemiljøer innen klimafeltet
Myndigheter  
FN - parisavtalen fra 2015 Om parisavtalen på FN sin nettside
Europakommisjonen Oversikt over europeisk klimapolitikk
Klima- og miljødepartementet Oversikt over norsk klimapolitikk
Miljødirektoratet Nytt om norske klimatiltak
Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap, DSB Klimahjelperen - beredskap og samfunn
Høgskoler, universiteter og forskningssentere  
Bjerknessenteret Klimaforskning
Universitetet i Oslo Samleside om klima FOU
Geofysisk institutt Klimadynamikk, med mer.
Institutt for geovitenskap Samleside for geovitenskap
CICERO, Senter for klimaforskning Klimaforskning
Meteorologisk institutt Klimadata innen meteorologi
SINTEF Bygg Klimaendringer og bygg
Organisasjoner / virksomheter  
Bellona Bellonas hjemmeside
   
Fant du det du lette etter?
Login for redigering