Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Energi - kilder og verktøy

Kilder og verktøy innen fagområdet energi: 

Sist oppdatert 03.08.2017
Multimedia
Filmer, video m.m. innen energifeltet

Film og video, tema

Lenke

Ansvarlige

Energi

Supernytt om fornybar energi

NRK Super

Energi og klima

Kunnskapsfilmer om energi og klima

Kunnskapsfilm

Nettsteder

 

Nettsteder innen tema energi

Tema

Lenke

Ansvarlige

Politikk og forvaltning

 

 

Norsk energipolitikk

Fra statsministerens kontor

Statsministerens kontor

Europeisk energipolitikk

Europeisk klima- og energipolitikk

Europakommisjonen

Europeisk energilovgivning Utvikling av lovverk innen energi europalov.no

Kraftmarkedet

 

 

Hvordan fungerer kraftmarkedet?

Om kraftmarkedet

fornybar.no
NVE, ENOVA, NFR, IN

Samlesider om energi

 

 

Fakta om energi i Europa. Europeiske fakta om energi EU, Eurostat

Energieffektive bygg - for undervisning.

Ressurser innen bærekraftig bygg - for byggfag

Lavenergiprogrammet

Fornybar energi.

Fornybar energi med en teknologisk innfallsvinkel.

fornybar.no
NVE, ENOVA,NFR, IN

Fornybar energi.

Fornybar energi i et samsunnsperspektiv.

Energiråd innlandet Eidsiva, HFK, OFK

Energi.

Om energi fra ungdom til ungdom.

Ung energi.

Energi- og klimatiltak.


Støtteordninger til energi og klimatiltak.

ENOVA, OED

Nyheter om energi og klima. Nytt om energi og klima Energi og klima
Energi og bygg    
Energimerking av bygg Om energimerking av bygg energimerking.no

Energi og transport

 

 

Bruk av batterier og hydrogen i transport.

Forskning innen batterier og hydrogen i transport.

IFE

Oversikt internasjonalt Energi internasjonalt Det internasjonale energibyrået, IEA

Energieffektiv industri

 

 

Energieffektiv industri.

Forskning på energieffektivitet i industrien.

SINTEF Energi

CO2-håndtering

 

 

Karbonfangst og lagring.

Forskning innen karbonfangst og lagring.

NTNU og SINTEF Energi

Solenergi

 

 

Solenergi.

Forskning innen solenergi.

IFE

Solenergi.

Faglig interesseorganisasjon innen solenergi.

Norsk solenergiforening

Bioenergi

 

 

Bioenergi.

Forskning innen bioenergi

NMBU

Vindkraft

 

 

Vindkraft.

Forskning innen vindkraft

NTNU

Vannkraft

 

 

Vannkraft.

Forskning innen vannkraft

NTNU

Vannressurser i Norge

Oversikt om vannressurser og vannressursforvaltning

NVE

Vanndata.

Data fra Glomma og Gudbrandsdalslågen

Glommens- og Laagens Brugseierforening

Norske vanndata.

Database som krever innlogging med passord

NVE, Sildre.

Geotermisk energi

 

 

Tekniske løsninger.

Om geotermisk energi

fornybar.no

Geotermisk energi.

Tekniske løsninger innen geotermisk energi

RAMBØLL

Bølgekraft

 

 

Bølgekraft.

Om bølgekraft

fornybar.no

Tidevannskraft

 

 

Tidevannkraft.

Om tidevannkraft

fornybar.no

Saltkraft

 

 

Saltkraft.

Om saltkraft

fornybar.no

Kraft fra hav-varme og havtrømmer

 

 

Kraft fra hav-varme og havstrømmer.

Om hav-varme og havstrømmer

fornybar.no

 

Nanokraftverk

 

 

Svært småskala kraftverk

Om kraft som utvinnes fra små endringer i omgivelsene

fornybar.no

Undervisningsopplegg

 

Undervisningsopplegg innen energifeltet
Undervisningsopplegg om energi Tilgjengelige undervisningsopplegg Energiveven

Undervisnings-opplegg for ulike årstrinn.

Tilgjengelige undervisningsopplegg

Energiråd
Innlandet

Undervisnings-ressurser og lenker.

Tilgjengelige undervisningsopplegg

Naturfag-senteret

Undervisnings-ressurser og opplegg.

Tilgjengelige undervisningsopplegg i vgs

NDLA

Innovasjonscamp Opplegg for ENOVA innovasjonscamp UE, Ungt entreprenørskap
Opplev energi - vannkraft Besøk i Eneregisenteret ved Hunderfossen i Øyer Energisenteret
Kompetansemiljøer
Kompetansemiljøer innen energifeltet

Myndigheter

 

Europakommisjonen

Europakommisjonens nettside om energi

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepatementets nettside

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE

Vannressurser og vannforvaltning i Norge

 

Høgskoler og universiteter

 

NTNU Energi

NTNU sin hjemmeside om energi

NMBU

NMBU sin nettside om forskning innen bioenergi

Forskningsmiljøer

 

IFE, Institutt for energiteknikk

IFE sin nettside om energiforskning

SINTEF Energi

SINTEF Energi sin nettside

Organisasjoner / virksomheter

 

RAMBØLL

RAMBØLL sin nettside om energi

Fant du det du lette etter?
Login for redigering