Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Klima og klimatilpasning

Vær og klima preger områdene våre og mye ressurser benyttes til klimatilpasning. Du kan lære mer om dette ved å legge inn et besøk hos aktørene nedenfor.

Inger Oddrun Sverkmo

Klimaendringer og klimatilpasning

Breene i høyfjellet smelter tilbake, avdekker klær og utstyr fra menneskelig aktivitet tusenvis av år tilbake, som gir oss ny kunnskap om vår historie. Vær og klima har formet landskapet gjennom tidene og det samme har menneskelig aktivitet ved etablering av bygg og infrastruktur. Anleggene har blitt mer avanserte og kostbare med årene og tapene ved naturskader tilsvarende større. Planleggere og utbyggere må avveie til dels motstridende hensyn innen arealbruk, der behov for klimatilpasning krever sitt. Dette kan studeres flere steder i Oppland.

Klimaendringer kan studeres på nært hold på Juvflya ved foten av Galdhøpiggen i Jotunheimen, tilrettelagt for besøkende i en kort sommersesong, der det er mulig å studere bresmelting og brearkeologiske funn inni isen i Juvfonna.
Kontakt: Dag Inge Bakke Telefon: 61 21 16 00  Nett: www.klimapark2469.no

Norsk fjellsenter i Lom huser en stor samling brearkeologiske funn fra de nedsmeltede breområdene i Jotunheimen og formidler også alle de store nasjonalparkene i høyfjellet.
Kontakt: Mai Bakken Telefon: 61 21 16 00  Nett: www.norskfjellsenter.no

Plan for klimatilpasning i Gudbrandsdalen, Oppland utarbeides for tiden og en orientering med oversikt over utfordringer, plan og tiltak, kan du avtale ved å kontakte regionalenheten i Oppland fylkeskommune.
Kontakt: Avventer tilsetting Telefon:   Nett: www.oppland.no

Klimatilpasning med flom- og rassikring: De samfunnsmessige konsekvensene og tilhørende kostnader som vær og klima fører med seg, kan studers i Ottadalen og videre nedover vassdragene. I Lom er det et anlegg som sikrer et nyetablert boligområde mot ras. Mange tettsteder er bygget på elvevifter og elvedeltaer. I elva Finna i Vågå er det gjort nylige tiltak mot flom, men vassdraget har mange eldre anlegg. Vågåmo har vært av de mer krevene arealene å sikre. Så er det Otta, der to elver møtes og skaper store ødeleggelser til tider. På Kvam er det bygget et omfattende flomverk og tilsvarende er å se også i Ringebu og i Øyer. Det er de respektive kommunene som er de nærmeste å kontakte. I tillegg er det en flomstein ved Elstad, der eldre flomvannstander er vist. På Dale-Gudbrands gard er det en plakat som viser historiske tidsperioder, med flom og ras etter siste istid, i en jordprofil som er gravd ut ved tunnellinngangen til nye E6 i Sør-Fron.
Sel kommune: Dag Erik Pryhn eller Ola Næprud Telefon: 61 70 07 00 Nett: www.sel.kommune.no
Ringebu kommune: Marcel van der Velpen         Telefon: 61 28 30 00 Nett: www.ringebu.kommune.no
Gudbrandsdalsmusea AS, Dale-Gudbrands gard: Torveig Dahl Telefon: 926 12 830 Nett: www.gudbrandsdalsmusea.no

Sist oppdatert 18.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering