Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fornybar energi

Vannkraft og annen fornybar energi er allerede i bruk og kan studeres nærmere i Oppland.

Inger Oddrun Sverkmo

Studere fornybar energi i Oppland?

Eidefoss kraftverk fylte 100 år 5. mai i 2016. Senhøstes 2016 ble de første spadtakene i utbyggingen av Nedre Otta tatt. Dette representerer en lang historie om fornybar energi i Norge, som setter landet i en unik posisjon i verden når det gjelder å kunne tilby fornybar energi.

Denne teknologien utfordres delvis av nye løsninger som er under utvikling og som kommer inn som komplementære til den veletablerte vannkraften. Bortsett fra bølgekraft, tidevannkraft og enklete andre marine løsninger, kan mange måter å skaffe til veie fornybar energi studeres i Oppland.

Bioenergi

Bioenergi kan studeres på GLØR sitt anlegg ved Lillehammer. Der utvinnes bioenergi av organisk avfall fra 250 000 innbyggere og fra privat sektor, nok til å forsyne 125 busser eller tilsvarende 2500 boliger i et år.

Kontakt: Hege Bræin Furuli Telefon: 61 27 05 60  Nett: www.glor.no

Fjernvarme

Lom biovarme og Otta BioVarme produserer fjernvarme i sine flisfyringsanlegg henholdsvis i Lom og på Otta. Denne måten å benytte skogressurser på brer om seg og er tilgjengelige for formidling mange steder.

Kontakt: Hallvard Helland Telefon: 950 47 031 Lom biovarme AS.
Kontakt: Odd Jan Hølmo Telefon: 61 23 82 00 Otta BioVarme AS.

Vannkraft

Vannkraft kan studeres om du besøker Energisenteret ved Hunderfossen. Både kraftverket selv med fisketrapp for mjøsørreten, og Energisenteret som formidler utviklingen innen vannkraft i Norge. Andre fornybare energiløsninger omhandels også, dessuten energi som fenomen, men vannkraft spesielt.

Kontakt: Bjørn Kleiven Telefon: 61 27 49 40  Nett: www.eis.no

Geotermisk varmepumpe

Sør-Fron kommune har valgt geotermisk varmepumpe i flere av de større anleggene sine. Disse anleggene er å finne i Sørheim helse og omsorgssenter og på Harpefoss i badeland, kulturhuset og skolen der.

Kontakt: Arild Skar Telefon: 958 13 270 Nett: www.sor-fron.kommune.no

Andre energikilder

Energi fra sola, ved fastmonterte og bevegelige solcellepaneler og solfangere, dessuten vindmølle og luft til vann varmepumpe, samt ventilasjonsanlegg leverer energi til anlegget i Klimalaben. Klimalaben har også egen værstasjon.

Kontakt: Inger Oddrun Sverkmo Telefon: 46 86 60 57 Nett: www.klimalab.no

Sist oppdatert 27.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering