Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Et grønnere samfunn?

Lavutslippssamfunnet utformes for tiden og du kan studere utviklingen av planer og strategier regionalt og lokalt for arealbruk og samfunnsutvikling i Oppland.

Lyskunst på kornsiloen på Otta - Klikk for stort bildeLyskunst på kornsiloen på Otta Truls Gjefsen

Regionale planer

Oppland fylkeskommune er regional planmyndighet. I dette arbeidet legges vekt på kompetanseutvikling og tett samarbeid med Fylkesmannen, kommunene og andre myndigheter. Her kan du lære mer om regionale planer og planlegging med vekt på arealbruk-, klima-, klimatilpasning, energi og miljø.

Kontakt: Terezia Hole Telefon: 61 28 91 56 Nett: www.oppland.no
 

Hvem har ansvar for hva?

Fylkesmannen har et samordningsansvar for statlige initiativ. Fylkesmannsembetet har ansvar for myndighetsutøvelse på mange sentrale områder som angår utvikling av lavutslippssamfunnet. En oversikt over forvaltning og ikke minst status i Oppland, kan du få ved avtale ved å avtale møte med:

Kontakt: Jørn Karlsen Telefon: 61 26 60 57

Kommunale planer

Kommunene er lokal planmyndighet og har ansvar for areal- og samfunnsplanlegging lokalt. Klimaplaner og planer for beredskap, med samt risiko- og sårbarhetsanalyser er også kommunenes ansvar. Kommunene er derfor aktuelle besøksalternativer hvis dere skal studere utvikligen av lavutslippssamfunnet lokalt.

Sist oppdatert 18.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering